Etkinlikler » Edirne KOSGEB Müdürlüğü

Dış Ticaret Eğitimi ve Dış Ticaret İşlemleri Eğitimi

KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu (AİA COSME WEST-MAR)  ile işbirliğinde 23 – 24 Şubat 2018 tarihlerinde 09:30-16:30 saatleri arasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda  Eğitimen Prof.Dr. Ayhan AYTAÇ tarafından ‘DIŞ TİCARET EĞİTİMİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ’ düzenlenmiştir.

KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı Batı Marmara Konsorsiyumu (AİA COSME WEST-MAR)  ile işbirliğinde 23 – 24 Şubat 2018 tarihlerinde 09:30-16:30 saatleri arasında Edirne Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda  Eğitimen Prof.Dr. Ayhan AYTAÇ tarafından ‘ DIŞ TİCARET EĞİTİMİ VE DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ ’ düzenlenmiştir.
Eğitimin amacı işletmelerin yurtdışı pazarlara açılması, mal ve hizmetlerini yeni pazarlara daha rahat ulaştırarak ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunabilmeleridir. 

Eğitim Konusu ve İçeriği :
Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Ve İhracat Teşvikleri Kapsamında Devlet Destekleri

1.Gün
DIŞ TİCARET ve ÖDEME YÖNTEMLERİ

 • Peşin Ödeme
 • Alıcı Firma Prefinansmanı
 • Mal Mukabili Ödeme
 • Vesaik Mukabili Ödeme
 • Kabul Kredili Ödeme
 • Akreditifli Ödeme
 • Akreditifte Taraflar
 • Akreditif Çeşitleri
 • Geri Dönülebilir / Geri Dönülemez Olma Özelliği Teyitli / Teyitsiz Akreditiflerin Anlamı,
 • Akreditifte Karşılaşılan Riskler, Rezerv Koşulları
 • Akreditifin Ödeme Şekilleri (Sight, Deferred, Acceptance)
 • Akreditifli İşlemlerde Rezervin Anlamı Ve Önemi
 • Transferable, BackToBack Akreditifler
 • StandBy Akreditifler
 • Swift Mesajları
 • Uluslar Arası Swift Mesajlarının Özellikleri
 • Swift Mesajı Okuma Teknikleri
 • Akreditif Mektupları ( MT 700)
 • Akreditif Açtırma Teklif Mektubunun Hazırlanması
 • Akreditif Metininin Açıklanması
 • Akreditif Belgelerinin Analizi
 • Akreditifte Rezerv
 • Akreditifte Rezerv Koşulları
 • Akreditif Metni Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar
 • Rezerv Uygulama Örnekleri
 • Genel Olarak Akreditife İlişkin Riskler
 • UCP 600 Sayılı Broşürün Maddelerinin Açıklanması
 • Uygulamalar
 • Garanti Mektupları
 • Kontra Garantiler
 • Teminat Mektupları
 • Ödeme Şekillerinde Eximbank Uygulamaları
 • Ödeme Yöntemlerinde Karşılaşılabilecek Riskler Ve Çözüm Yolları
 • Ödeme Şekillerinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

2. Gün
İHRACAT TEŞVİKLERİ KAPSAMINDA DEVLET DESTEKLERİ

 • Kamu Destekleri
 • Sağlanan Desteklerden Faydalanma Yolları
 • Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Sorulu-Cevaplı ve Uygulamalı Bilgilendirme
Diğer Resimler