Avrupa İşletmeler Ağı

EEN WEST-MAR BATI MARMARA KONSORSİYUMU
KOSGEB Edirne Müdürlüğü’ndeki ve diğer müdürlüklerdeki (Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ) toplam 6 uzman, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi’ndeki 2 uzman, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark A.Ş. 'de 3 uzman ile firmalarımızın uluslararası rekabet gücünü arttırmak ve doğru ortaklıklar kurmaları için çalışıyoruz.

 AİA’nın Sunduğu Hizmetler

  • Teknik ve ticari işbirlikleri kurulmasına yönelik eğitim, danışmanlık ve teknik destek
  • AB genelinde finansmana erişim konusunda bilgilendirme
  • AB mevzuatı ve programları ile ilgili bilgilendirme
  • İnovasyon ve teknoloji transferi konusunda destek